Word vertegenwoordiger van je opleiding

De Algemene Studentenraad (ASR) heeft jou nodig. Bouw mee aan jouw opleiding! Laat jouw visie een meerwaarde bieden. Stel je daarom kandidaat om volgend academiejaar, 2019-2020, jouw medestudenten te vertegenwoordigen.

Als je ervoor kiest om vertegenwoordiger te worden van je opleiding, word je het aanspreekpunt voor je medestudenten. Je wordt de link tussen de studenten van je opleiding en de Algemene Studentenraad. Dit wil zeggen dat je deelneemt aan de vergaderingen van de ASR (ongeveer 3 vergaderingen per semester). Deze vergaderingen zijn open voor alle studenten, dus ook als je niet verkozen wordt, ben je hier welkom. Je debatteert er mee over allerlei onderwerpen die de studenten aanbelangen, en je verdedigt de belangen van je medestudenten. Op deze manier kan je input leveren voor het beleid van de instelling. Bovendien heb je de mogelijkheid actief te participeren als je ervoor kiest een mandaat op te nemen binnen de studentenraad.

Daarnaast ben je ook de link tussen de studenten van je opleiding en je docenten. De verkozen kandidaten zullen worden uitgenodigd voor de opleidingsvergaderingen. We spreken van “(Permanente) Onderwijscommissies” voor Academische Opleidingen (AO) en “Kernteams” voor Professionele Opleidingen (PO). Zij houden zich met twee belangrijke aspecten van de opleiding bezig: het curriculumgerelateerde (o.a. de vakken en de structuur van het programma) en het studentgerelateerde (o.a. de examens en individuele studieprogramma’s). In deze vergaderingen komen docenten, personeel en studenten samen. Het aantal plaatsen voor studenten in deze vergaderingen verschilt per opleiding. Dit is de perfecte gelegenheid om als student suggesties te doen om je opleiding te verbeteren.

Als je meer informatie wenst, of bijvoorbeeld in contact wil komen met je huidige opleidingsvertegenwoordiger, kan je hier je contactgegevens achterlaten.

Je volledige naam:

Je e-mailadres, bij voorkeur geen @student.odisee.be of @student.kuleuven.be:

Type opleiding:
professionele opleiding aan Odiseeacademische opleiding aan KU Leuven @ Odisee

Naam van je opleiding:

Je moet alle vakjes verplicht invullen.