Odibuddy

(English version below)

Een Odibuddy is een student binnen Odisee die andere studenten helpt, doorverwijst, luistert, begeleidt… wanneer hij of zij bv. praktische leer- of opleidingsgebonden vragen heeft of gewoon graag eens met iemand wilt babbelen . Daarnaast helpen zij de Hogeschool en onze Algemene studentenraad om de noden en wensen van studenten te signaleren. Zo kunnen wij op korte tijd bijsturen waar nodig.

Samen met onze buddy’s, willen we onze studenten binnen Odisee zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen tijdens hun studentenleven aan de Co-Hogeschool!

Misschien interessant om te weten dat onze buddy’s er niet alleen voorstaan. Ze worden namelijk ondersteund door onze STUVO+ studentenbegeleiders en natuurlijk, de Studentenraad.

Zou je graag een Odibuddy willen hebben? Neem dan zeker een kijkje op deze pagina!

Of wil je eigenlijk zelf graag Odibuddy worden? Neem dan een kijkje op deze pagina!

Ons Odibuddy-project heeft voorlopig nog geen einddatum. We hopen dat studenten er in alle tijden gewoon blijven zijn voor elkaar!

Heb je nog vragen, twijfels of bedenkingen? Stuur gerust een mailtje naar odibuddy@odisee.be.

English version:

An Odibuddy is a student within Odisee who helps, refers, listens, supervises… when he or she has practical learning or training related questions or just wants to have a chat with someone. In addition, they help the University of Applied Sciences and our General Student Council to identify the needs and wishes of students. This way we can make adjustments where necessary in a short period of time.

Together with our buddies, we want to guide and support our students within Odisee as much as possible during their student life at the Co-Hogeschool!

It might be interesting to know that our buddies are not alone. They are supported by our STUVO+ student counselors and of course, the Student Council.

Would you like to have an Odibuddy? Contact us via odibuddy@odisee.be

Or would you like to become an Odibuddy yourself? Then take a look at this page!

Our Odibuddy-project does not have an end date yet. We hope that students will be there for each other at all times!