Zorgen voor een aangename omgeving

We zorgen voor een aangename campus.

We zorgen voor een nette, aangename en veilige omgeving.

Voor één of twee verdiepingen nemen we de trappen. We gebruiken de lift niet als pendeldienst.

Eten doen we in het studentenrestaurant, de breakruimtes of de lounges!

We laten afval altijd achter in de daartoe bestemde vuilniscontainers.

We roken enkel op de daartoe bestemde plaatsen en droppen onze peuken in de asbakken.

We maken ons indien nodig kenbaar tegenover personeelsleden. We respecteren hierbij ook de bevoegdheden van de stewards.

Wij springen zorgvuldig om met apparaten en voorwerpen die eigendom zijn van de hogeschool of van anderen. We brengen geen schade toe aan infrastructuur of gebouwen.

Wij aanvaarden het gezag van docenten, stewards en medewerkers om ten aanzien van storend gedrag op te treden.

Elkaar respecteren

We respecteren de privacy en integriteit van medestudenten, medewerkers en docenten.

We tonen respect voor verschillen. Samen anders zijn is onze kracht.

We gedragen ons te allen tijde hoffelijk en respectvol ten opzichte van elkaar, ook op sociaalnetwerksites of via andere communicatiemiddelen.

We zorgen ervoor dat het gebruik van digitale communicatie nooit aanstootgevend of belemmerend is voor medestudenten, medewerkers, docenten of derden.

We onthouden ons van iedere vorm van ongewenst gedrag zoals (seksuele ) intimidatie, agressie, geweld of discriminatie.

We gedragen ons tegenover anderen zoals wij ook graag hebben dat anderen zich tegenover ons gedragen.

We nemen te allen tijde verantwoordelijkheid op voor ons eigen gedrag.

Les volgen

We zijn ons bewust van onze eigen verantwoordelijkheid voor een open en aangename studiesfeer.

We nemen onze studies ernstig en komen geëngageerd naar de campus en de onderwijsactiviteiten.

We komen op tijd naar de les en verlaten het lokaal niet zolang er geen pauze is.

Als we buiten onze wil om toch te laat komen, sluiten we na de pauze aan.

Tijdens de lessen vallen we niemand lastig met gesprekken die geen betrekking hebben op de materie.

We communiceren hoffelijk, professioneel en doelgericht naar docenten en medewerkers.

We gebruiken geen mobiele telefoon, smartphones en iPods in de lessen.

Laptops en iPads gebruiken we enkel in functie van de les.

We maken duidelijke afspraken met elkaar en met medewerkers of docenten, en we houden ons daaraan.

Deel dit met je medestudenten
Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn