Als studentenvertegenwoordiger kom je regelmatig nieuwe woorden, begrippen en afkortingen tegen. Het is de bedoeling om hier een lijst op te maken met typische Odisee-ismen (Odisee begrippen). Als er naar jouw mening een begrip ontbreekt, mag je het ons altijd laten weten.

AAP
Assisterend Academisch Personeel, assistenten dus met andere woorden.
BaNaBa
Bachelor na Bachelor, een bachelor-opleiding die je volgt na het behalen van een eerder bachelor diploma.
CSE
Cumulatieve Studie-Efficiëntie, de verhouding tussen het aantal verworven en het aantal opgenomen credits tijdens de volledige opleiding. Hiervoor worden een bachelor en een master wel als aparte opleidingen beschouwd.
EVC
Eerder Verworven Competentie. Dit zijn eerder verworven vaardigheden die niet door een studie-bewijs bekrachtigd zijn, waardoor men in een op-leiding vrijstellingen kan krijgen.Personen die al werkervaring hebben kunnen onder bepaalde omstandigheden credits behalen voor hun ervaring.
EVK
Eerder Verworven Kwalificatie. Dit zijn eerder verworven kwalificaties, zijnde elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd volbracht.
HBO5
Hoger Beroeps Onderwijs
ISP
Individueel Studie Programma. Dankzij de flexibilisering kan een student , onder bepaalde voorwaarden, zelf kiezen hoeveel studiepunten hij opneemt.
Kernteam
Een team van studenten en docenten dat zich bezig houdt met alles wat met hun opleiding te maken heeft. Enkel voor professionele opleidingen.
Kulloc
KU Leuven op locatie, een term voor een 'externe' campus van KU Leuven.
MaNaMa
Master Na Master: een extra masteropleiding na het behalen van een masterdiploma.
NVAO
Nederlands-Vlaamse Accreditaite Organisatie . Deze organisatie staat in voor de accreditatie van de onderwijsinstellingen in Vlaanderen en Nederland. Als een instelling zijn accreditiatie verliest mag het ook geen diploma's meer uitreiken. Noem het een examen voor de instelling.
OC
Onderwijs Commissie, een team van studenten en docenten dat zich bezig houdt met alles wat te maken heeft met hun opleiding. Deze vergadering is specifiek voor de campus waarop de opleiding aangeboden wordt. Enkel voor academische opleidingen.
OER
Onderwijs- & Examen Regelement. De 'wetten' voor studenten binnen de instelling
POC
Permanent Onderwijs Comité, een team van studenten en docenten dat zich bezig houdt met alles wat te maken heeft met hun opleiding. Deze vergadering overkoepeld de OC's van de verschillende campussen, als de opleiding op verschillende campussen aangeboden wordt. Enkel voor academische opleidingen.
SE
Studie Efficiëntie, de verhouding tussen het aantal verworven en het aantal opgenomen credits tijdens het voorbije academiejaar.
SID-in
Studie en informatiedagen.
SLO
Specifieke Leraren Opleiding, dit laat toe om na het behalen van je masterdiploma op een jaar tijd te mogen lesgeven in vakken die gerelateerd zijn tot je opleiding.
StAL
Studentenraad Associatie Leuven, de overkoepelende studentenraad voor alle instellingen die deel uitmaken van de Associatie Leuven.
Studieomvang
Het aantal studiepunten toegekend aan een opleidingsonderdeel of aan een opleiding.
STUVO
STUdenten VOorzieningen, de dienst die zich obezighoud met het organiseren van alle studentenvoorzieningen, onder andere de studentenrestaurants, koten, cultuuractiviteiten, ...
VLHORA
Vlaamse Hogenscholenraad: overlegorgaan waar alle Vlaamse hogescholen inzitten.
Vlir
De Vlaamse Interuniversitaire Raad (site), een orgaan waar de Vlaamse universiteiten samen zitten om hun belangen te behartigen bij de beleidsmakers.
VLOR
Vlaamse Onderwijs Raad: officieel adviesraad voor de Vlaamse Overheid voor alle zaken die betrekking hebben tot onderwijs.
VTE
Voltijdse eenheden, ook wel FTE genoemd. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén VTE is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 VTE bijvoorbeeld is — uitgaande van een werkweek van 38 uur — een functie van 0,6 × 38 = 22,8 uur per week.
VVS
Vlaamse Vereniging van Studenten, dit is de overkoepelende studentenraad voor heel Vlaanderen.
ZER
Zelfevaluatierapport
Deel dit met je medestudenten
Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn