Het Dagelijks Bestuur is de draaiende motor van onze Algemene Studentenraad. Dit team van studenten kent geen grenzen. Ze gaan op intensieve wijze aan de slag en in dialoog met onze hogeschool.
Aan een hoog tempo schrijven ze nota’s, lopen ze van de ene vergadering naar de andere, monitoren alle lopende projecten of sturen ze ze bij,….
Je zou haast denken dat dit geen fijne uitdaging is als student? Maar niets is minder waar. Elke student die in het Dagelijks Bestuur gezeten heeft kijkt hier zéér voldaan op terug.

Onderstaand geven we je een overzicht van onze bestuursfuncties. In de laatste fase van de verkiezingen kan je je hiervoor kandidaat stellen. Maar neem gerust al contact op. We geven je graag al wat meer uitleg!

Voorzitter Algemene Studentenraad
Bestuurder Onderwijs
Bestuurder Communicatie
Bestuurder Participatie
Campusvoorzitter
Bestuurder extern
Coördinator studentenleven
Secretaris