Campusstudentenraad Sint-Niklaas Academiejaar 2019-2020

Dit is een mogelijke volgende stap in je groei als studentenvertegenwoordiger. Tijdens onze verkiezingen kan je je ook kandidaat stellen als vertegenwoordiger van je campus. Dit engagement kan tweeledig zijn. We leggen het je graag uit;

VERKOZEN VERTEGENWOORDIGER IN DE STUVO-RAAD

Je stelt je verkiesbaar voor de STUVO-RAAD. Hier ga je samen met 12 studenten van onze verschillende campussen en met de Directeur student en talent, het diensthoofd van STUVO+, de campuscoördinatoren en een afvaardiging van KU Leuven collega’s, waaronder de academisch beheerder aan de slag om het STUVO-beleid mee vorm te geven.

Say What? Nog concreter betekent dit, bv;

  • De prijzen in onze studentenrestaurants bepalen,
  • De kwalitatieve dienstverlening van STUVO+ naar alle studenten bewaken,
  • De sociale toelage monitoren,
  • voorstellen doen vanuit de studentenraad om te streven naar een optimale studentenomkadering.

VERKOZEN ALS CAMPUSVOORZITTER

Samen met de verkozen studentenvertegenwoordigers van jouw campus bouw je aan een optimale leer- en campusomgeving. Je zorgt voor de coördinatie van deze groep van studenten. Je behapt de noden en wensen van de studenten op jouw campus goed en weet deze precies te vertalen naar de medewerkers op jouw campus.

Op onze ‘gemengde’ campussen te Aalst, Brussel en Gent houden we hiervoor nauw contact en overleg met de KU Leuven studenten op deze campussen. Studentennoden zijn vaak gemeenschappelijk van aard. Toch? We streven hier dan ook steeds naar een consensus.

Als campusvoorzitter van Sint-Niklaas vertaal je de wensen van de studenten op de campusraad met bv. de campusbeheerder of STUVO+. Daarenboven vertaalde ik de wensen ook in de STUVO-Raad”. Dixit Janik Horckmans.